Računalstvo:

Disciplina koja se isključivo bavi računalima zove se računalstvo. U središtu njenog proučavanja je računalo kao složeni sustav, principi njegovog konstruiranja i rada te postupci i operacije koje obavlja, odnosno može obavljati.

Što je zapravo računalo?

Računalo je uređaj za automatsku obradu podataka. U stanju je obraditi vrlo veliku količinu podataka, a podaci za računalo moraju biti u takvom obliku da ih računalo može razumjeti. Kako bi računalo znalo na koji način obraditi podatke, potreban je program koji će ga u tome vImage result for Računalstvooditi, to jest davati mu upute i naredbe. Računalni program možemo sami napisati ili koristiti neki gotov, koji je netko drugi napisao. Obradom podataka na računalu brže dobivamo korisne infomacije od pretrage i obrade bez njega. Iako može izvršavati složene računske zadatke, računalo ne zna samo upravljati sobom i brinuti se samo o sebi. Računalo i čovjek međusobno utječu jedno na drugo.

Računalo:

Suvremeno računalo je elektronički, digitalni, automatski i programibilni uređaj za obradu podataka.

Strojna oprema:

Sve što ima veze s fizičkim dijelovima računala, tj. sve fizičke komponente i opremu koja sačinjavaja računalo, nazivamo strojna oprema računala. Tu spadaju električki i elektronički sklopovi ugrađeni u računalo, kao i veće komponente računala. Prednost suvremenog računala je da strojnu opremu možemo mijenati i nadograđivati.

Za pravilan i učinkovit rad računala potrebna je i programska oprema. Programsku opremu čine programi ugrađeni u računalo. Program je skup naredbi i uputa pomoću kojih se upravlja radom računala. Bez programa, računalo ne bi znalo učiniti ništa korisno. U svako novo računalo treba unijeti i trajno pohraniti programsku opremu. Programe u računalo ugrađuje čovjek i taj postupak se zove instalacija programa. Mogućnost instaliranja i jednostavne nadogradnje programske opreme druga je značajnija prednost suvremenih računala.

No, računala nisu oduvijek bila takva. Tek u zadnjih tridesetak godina, pojavom osobnih računala, računala su stekla široku popularnost i masovnu primjenu u svim granama ljudske djelatnosti.